Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Een (eerste) jaar vol mooie verhalen...
Het jaar 2018 was het oprichtingsjaar van het nieuwe Participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Het voormalige Baanstede en de afdelingen Werk van beide gemeenten bundelen hun krachten om mensen naar betaald werk te begeleiden, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. In het jaarverslag 2018 wordt verhaald over de opbouw, inrichting en bemensing van de nieuwe organisatie en over de eerste resultaten. Resultaten zijn zichtbaar in (uitstroom-) cijfers en in allerlei aanzetten voor nieuwe initiatieven.

... de cijfers laten leven
Werkom hecht veel waarde aan het goed informeren van medewerkers, samenwerkingspartners, raadsleden en overige betrokkenen. Er is daarom veel energie gestoken in de vormgeving van het eerste jaarverslag. De cijfers moeten gaan leven. Het werk van Werkom draait uiteindelijk om mensen. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Werkom, Jaarverslag & jaarrekening 2018", 13 mei 2019. BEA heeft directie en communicatieadviseur van Werkom ondersteund bij ontwerp en redactie. De publieksversie van het jaarverslag kan hier worden geopend.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen