Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

SW-bedrijf als 'black box' of transparante onderneming...
Voor buitenstaanders en ook voor aangesloten gemeenten is een SW-bedrijf vaak een 'black box'. Dit is vervelend, omdat bij een verlies vroeger of later een beroep volgt op gemeenten om financieel bij te dragen. Als SW-bedrijf voor de gemeenten in Zuid-Kennemerland investeert Paswerk in goede informatievoorziening voor de aandeelhouders. 

... extern verantwoorden is investeren in draagvlak
Paswerk heeft in een beknopt rapport op toegankelijke wijze geschetst hoe het uiteindelijke exploitatieresultaat tot stand komt. De uitdaging voor Paswerk is om met een positief operationeel resultaat zoveel mogelijk van het negatieve subsidieresultaat terug te verdienen. Dit kan als de 'min' bij het productiebedrijf zo beperkt mogelijk blijft en wordt gecompenseerd door 'plussen' op het gebied van dienstverlening, detachering en re-integratie. Het rapport maakt deze strategie transparant en laat zien hoe Paswerk bijdraagt aan maatschappelijke doelen van de aangesloten gemeenten. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Dit is Paswerk! Wat we doen, waarom en hoe? Reactie op IROKO-rapport", 30 maart 2012. Auteur: Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen