Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Effecten van overdracht groenbedrijf aan gemeenten...
In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân heeft RadarAdvies een viertal scenario's voor afbouw van Caparis Groenservice uitgewerkt. In twee scenario's worden alle groentaken afgestoten, in twee andere scenario's alleen de gemeentelijke groenopdrachten. Beide soorten scenario's kunnen gepaard gaan met gelijktijdige overgang van ambtelijk personeel en materieel, maar het is ook mogelijk dat alleen de SW-medewerkers overgaan. De effecten van deze scenario's lopen zowel strategisch als financieel sterk uiteen. BEA verzorgde in dit project van RadarAdvies de financiële uitwerking.

... en gevolgen voor SW-bedrijf Caparis
De scenario's zijn op inzichtelijke wijze met elkaar vergeleken, waarbij zowel de structurele effecten als de transitie-effecten zijn geraamd. Belangrijke transitie-effecten betreffen eventuele frictiekosten, die ontstaan als groenactiviteiten worden afgestoten zonder gelijktijdige overgang van ambtelijke medewerkers, huisvesting en materieel.

Onderzoeksgegevens
"Varianten en consequenties afbouw Caparis Groenservice". Auteurs: Anton Revenboer (RadarAdvies) en Herbert ter Beek (BEA), april 2014. Het rapport is vertrouwelijk..

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen