Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Feestelijke opening in 2017...
Op 1 december 2017 ging de schop de grond in voor het Biosintrum op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het doel is om de 'ontgroening' van de gemeente Ooststellingwerf tegen te gaan door creatie van hoogwaardige banen en onderwijsactiviteiten in het Biosintrum. Inmiddels worden vragen gesteld bij de onderbouwing van het onderliggende businessplan, de uitvoering daarvan en de risico's die de gemeente Ooststellingwerf loopt. Bij het Biosintrum zijn behalve de gemeente Ooststellingwerf ook een aantal onderwijsinstellingen betrokken als partner en diverse lokale bedrijven.

... vragen over plan, uitvoering en rol van raad
De Rekenkamercommissie Ooststellingwerf heeft BEA gevraagd onderzoek te doen naar het onderliggende businessplan en de vormgeving van de samenwerking tussen de gemeente en de private partners. Specifieke aandacht is er voor de informatievoorziening aan de raad over dit project en de taakopvatting van de raad.

Onderzoeksgegevens
Het onderzoek is februari 2021 gestart. Oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien in juli 2021. BEA werkt voor het onderzoek samen met Doorakkers Advies.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen