Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Overheidsbedrijven op een vrije markt.
Is er sprake van oneigenlijke concurrentie op de markt voor het inzamelen van afval? Dat is kort geformuleerd de centrale vraag in een onderzoek voor twee private ondernemingen in deze sector.

Oneigenlijke concurrentie leidt er niet alleen toe dat private bedrijven nadeel ondervinden. Het betekent ook dat burgers van gemeenten met een 'eigen' inzamelbedrijf te hoge tarieven betalen omdat met hoge tarieven in de 'thuisgemeenten' lagere tarieven elders worden gefinancierd. 

Landelijke statistieken en analyse cases
Om zicht te krijgen op de mogelijkheid van oneigenlijke concurrentie zijn relevante landelijke statistieken geanalyseerd en is gekeken naar individuele aanbestedingen. Daarnaast is onderzocht hoe de relatie tussen publieke inzamelbedrijven en hun gemeentelijke aandeelhouders is geregeld en dan met name hoe wordt omgegaan met het doorrekenen van kosten. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Oneigenlijke concurrentie in de markt voor afvalinzameling", 2005. Auteurs: Herbert ter Beek en Paul Wit (Regioplan). Vertrouwelijke rapportage.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen