Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

De arbeidsmarktagenda is uitgewerkt in concrete acties gericht op vijf specifieke doelroepen: jongeren, seniore werkzoekenden, statushouders, werkzoekenden met grote afstand tot werk en reguliere werkzoekenden.

De arbeidsmarktagenda is uitgewerkt in concrete acties gericht op vijf specifieke doelroepen: jongeren, seniore werkzoekenden, statushouders, werkzoekenden met grote afstand tot werk en reguliere werkzoekenden.

Het onderzoek heeft tevens geleid tot een beoordeling of acties het beste lokaal, subregionaal of op het niveau van de arbeidsmarktregio kunnen worden opgepakt. Het rapport is openbaar.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen