Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Door BEA uitgevoerde enquêtes worden zorgvuldige uitgevoerd en verwerkt. Daarbij kunnen programmering en statistische verwerking met SPSS worden uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau.

Door BEA uitgevoerde enquêtes worden zorgvuldige uitgevoerd en verwerkt. Daarbij kunnen programmering en statistische verwerking met SPSS worden uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau.

BEA houdt echter ook dan de regie over de enquête. Een goede vraagformulering, mede daardoor een hoge respons en een zorgvuldige interpretatie van de respons zijn succesfactoren voor een geslaagde enquête.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen