Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Welke rol is weggelegd voor gemeente en daarbinnen 'Economie'?
De zorg is een dynamische en voor Rotterdam belangrijke sector. Vanuit de sector dienen zich regelmatig nieuwe initiatieven aan. De vraag is bij welke initiatieven de gemeente ondersteunt, en zo ja hoe, en bij welke niet. Voor de dienst Stadsontwikkeling is een afwegingskader opgesteld dat de besluitvorming hierover structureert. Centraal staan vragen rondom publiek belang en economische impact.

Eerste toepassing op twee actuele cases
Een conceptversie van het afwegingskader is toegepast op twee actuele cases: het Zorgportaal Rijnmond en het European Population Imaging Infrastructure-initiatief. Er is een rol voor de gemeente indien sprake is van 'marktfalen', met name in de vorm van positieve externe effecten, en als de private sector het niet alleen af kan. Daarnaast is van belang dat een initiatief echt onderscheidend is ten opzichte van initiatieven elders. Alleen dan kan het de concurrentiepositie en het ondernemingsklimaat in de regio daadwerkelijk versterken.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Afwegingskader zorgeconomie Rotterdam: publiek belang, economische impact & rol voor gemeente", september 2012. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Zie pdf.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen