Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inzicht in subsidie- en operationeel resultaat…
Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2015 en de begroting 2016 heeft Baanstede besloten meer dan in voorgaande jaren werk te maken van een beleidsmatige toelichting op de ontwikkeling van het bedrijf en zijn presteren. De beleidsmatige toelichting focust op de 'knoppen waaraan Baanstede kan draaien'. Geschetst wordt hoe het min of meer onbeïnvloedbare subsidieresultaat zich naar verwachting zal ontwikkelen, waarna wordt toegelicht in welke mate en hoe Baanstede dit kan compenseren met een positief operationeel resultaat. 

… uitwerking transitieplan en integraal verbeterprogramma
In de beleidsmatige toelichting wordt voortgebouwd op het door de aangesloten gemeenten onderschreven transitieplan in de vorm van een integraal verbeterprogramma. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt de overgang van een aantal bedrijfsonderdelen naar werken op basis van detachering.

Publicatie
Titel: “Gewijzigde begroting 2015, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-219: algmeen deel”, 15 december 2014 interne versie en 6 februari 2015 ingekorte. Zie hier. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) i.s.m. Piet Boon (Baanstede).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen