Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Naar een nieuw marktmodel voor ambulancediensten
Met de invoering per 2 december 2008 van de Wet op de ambulancezorg heeft de minister van VWS besloten ook een nieuw marktmodel voor deze sector te willen invoeren. Het doel van het nieuwe marktmodel is meer transparantie en grotere doelmatigheidsprikkels.

Concurrentie om de markt of gesimuleerde concurrentie
De NZa heeft een advies opgesteld voor dit nieuwe marktmodel. Omdat per regio één ambulancedienst wordt aangewezen met een vergunning voor onbepaalde tijd, is de feitelijke keuze bij de vormgeving van de markt die tussen concurrentie om de markt of het simuleren van concurrentie door bijvoorbeeld benchmarking. Het advies bevat een uitgebreide analyse van de verschillende denkbare bekostigingsmodellen voor de ambulancezorg.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Prikkelen tot presteren: continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid. Advies marktmodel ambulancezorg", juni 2009. Auteurs: Herbert ter Beek (Decisio), Mark Bovy, Jasper van Kuik, Ilaria Mosca en Fred Visser (allen NZa). Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen