Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Knelpunten bij publiek-private samenwerking...
Op basis van veertien zogenoemde voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie is de meerwaarde van publiek-private samenwerking voor complexe ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor toepassing van PPS benoemd. Belangrijk is onder meer aandacht voor het waarborgen van publieke belangen, risicobeheersing voor alle betrokken partijen en verdeling van risico's op basis van beïnvloedingsmogelijkheden. 

... en raamwerk voor toepassing PPS
Onder de veertien onderzochte projecten bevonden zich projecten als Wieringerrandmeer, Blauwe Stad in Groningen, Bloemendalerpolder bij Muiden/Weesp, de Transformatiezone Oude Rijn in Zuid-Holland en het project IJsseldelta bij Kampen. Op basis van deze cases zijn algemeen toepasbare lessen voor de toepassing van PPS afgeleid. 

Onderzoeksgegevens
"Publiek-private samenwerking bij de voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie: hoofdrapport en casebeschrijvingen". Auteurs: Herbert ter Beek (Regioplan) en Daan van der Heijden (Ernst & Young TAS), 8 juli 2005.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen