Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Sterk uiteenlopende prognoses
In najaar 2012 worden wethouder Onderwijs van Amsterdam en onderwijskoepel OSVO geconfronteerd met sterk uiteenlopende prognoses van de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs. Het verschil loopt op tot 8.000 leerlingen in 2026. Gezamenlijk wordt een commissie ingesteld, ondersteund door BEA.

Gedragen visie op oorzaken verschil & beleidsimplicaties
De commissie heeft op systematische wijze de verklarende potentie van zowel demografische als onderwijskundige factoren in beeld gebracht. Het verschil blijkt grotendeels gebaseerd op de inschatting van het binnenlands migratiesaldo, met name het vertrek van huishoudens met jonge kinderen. De jarenlange toename van het vertrek van deze huishoudens naar omliggende gemeente lijkt tot staan gebracht en mogelijk is sprake van een trendbreuk. Het is nu, mede door de actualiteit van de crisis, te vroeg voor een definitief oordeel over de omvang van dit 'bakfietsmoedereffect'. Goed monitoren is het devies.

Onderzoeksgegevens
Titel: Eindverslag Commissie Ramingen en Prognoses, "Leerlingaantal VO Amsterdam: verschillen verklaard & prognoses getoetst", december 2012. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Michiel Langman (LangmanEconomen). Zie pdf.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen