Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Impact teelt, groothandel, veiling, toeleveranciers & verkoop
In opdracht van Bureau denkwerken, heeft BEA voor de Kamer van Koophandel Amsterdam de economische impact van de topsector (glas)tuinbouw en uitgangsmaterialen geraamd op de schaal van 'Noord-Holland Plus'. De impact in banen en toegevoegde waarde overstijgt die van de teeltbedrijven. Met name toeleveranciers, groothandel en de veiling leggen ook economisch gewicht in de schaal.

Economische onderbouwing Human Capital Agenda
Ten behoeve van de Human Capital Agenda van de Metropool Amsterdam voor deze topsector, is de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid geraamd. De raming is gebaseerd op inschattingen van de ontwikkeling van het areaal teeltbedrijven. Zowel de uitbreidingsvraag naar arbeid is in beeld gebracht als de vervangingsvraag van medewerkers die vanwege pensioen uitstromen uit de topsector. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Topsector (glas-)tuinbouw & uitgangsmaterialen: economische bouwstenen Human Capital Agenda Metropool Amsterdam", 29 november 2012. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). De hoofdlijnen uit dit rapport zijn opgenomen in de Human Capital Agenda voor het cluster Flowers. Zie pdf.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen