Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Drie brainstormsessies als basis...
Het geactualiseerde economische gebiedsprogramma voor de IJmond is behalve op deskresearch en interviews gebaseerd op informele brainstormsessies met beoogde partners. In drie sessies is ingegaan op respectievelijk de vorige editie van 'Made in IJmond' en wat daar van geleerd kan worden, op de mogelijke bijdrage vanuit branches en sectoren aan de economische ontwikkeling van de IJmond en perspectiefrijke cross-overs en, tot slot, op de vraag hoe een en ander georganiseerd en bekostigd kan worden. 

... focus van industrie naar 'tech'
Een op het oog kleine wijziging ten opzichte van de vorige editie, is dat de focus nu ligt op 'tech'. Dit omvat naast industrie ook een deel van de havenactiviteiten, zoals de belangrijke offshore-activiteiten, en het biedt meer aanknopingspunten voor samenwerking met andere sectoren. Bijvoorbeeld zijn er interessante cross-overs met sectoren als zorg en intensieve tuinbouw. Belangrijke aandachtspunten in de komende jaren zijn verder regie op de uitvoering, monitoring en frequente en gestructureerde communicatie met alle stakeholders. 

Onderzoeksgegevens
"Made in IJmond - 2017. Economisch gebiedsprogramma". Auteur: Herbert ter Beek, 21 juli 2017. Zie gebiedsprogramma.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen