Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Vanaf het begin inzet op lokale steun...
Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en  Rekenkamercommissie Oss hebben samen de lokale corona-steunmaatregelen onderzocht, met focus op de wijze van besluitvorming, belangen en risico's en de rol van raden. De gemeenten hebben vanaf het begin van de crisis lokale steunmaatregelen ingezet met een vergelijkbare kern, gericht op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen.

... met eigen lokale accenten
De vier gemeenten formuleerden eigen uitgangspunten, resulterend in uiteenlopende beleidsaccenten. Breda richtte zich vooral op financiële ondersteuning van bedrijven en instellingen en heeft hierin relatief het meeste geld geïnvesteerd. Arnhem legde het accent op ondersteuning van kwetsbare inwoners. Oss is terughoudend geweest eigen geld te investeren, vanwege beperkte financiële middelen en het uitgangspunt dat ‘helpen verdienen' beter is dan 'geld geven'. Tilburg heeft veel aandacht besteedt aan (financiële) risicobeheersing.

Onderzoeksgegevens
"Lokale streun in crisis: vergelijking van corona-steunmaatregelen in de gemeenten Arnhem, Breda, Oss en Tilburg". Auteurs: Herbert ter Beek en Michiel Langman (Affect Strategie). Datum: 9 maart 2021. Zie hier voor rapporten van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg en het hoofdrapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen