Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Actualisatie binnenstadsvisie...
De gemeente Eindhoven actualiseert de binnenstadsvisie uit 2004. Als bouwsteen voor de nieuwe binnenstadsvisie heeft BEA een position paper opgesteld dat in beeld brengt wat de actuele beleidsbasis is ten aanzien van de binnenstad en welke trends en ontwikkelingen voor Eindhoven kansen bieden. Er is daarbij een integrale benadering toegepast, met aandacht voor wonen, werken, winkelen, recreëren, mobiliteit, groen en citymarketing.

... keuzes voorleggen en benoemen van prioriteiten
Het door BEA gehanteerde raamwerk gaat uit van drie aangrijpingspunten voor beleid: aanbod c.q. programma, ruimte en beleving. Geconstateerd wordt dat met name behoefte is aan ruimtelijke impulsen en meer beleving. Investeren in beleving is uiteindelijk meest effectief omdat dit een 'satisfier' is voor bewoners en bezoekers. Idealiter dragen ruimtelijke impulsen daarom bij aan betere mogelijkheden voor beleving. 

Onderzoeksgegevens

"Position paper binnenstad Eindhoven". Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Datum: april 2015. Zie: rapport. Het rapport is 19 mei toegelicht in raadscommissie Economie en Mobiliteit, zie presentatie.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen