Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Positionering en financiering 'Perspectief'...
Misschien wel de belangrijkste maatschappelijke uitdaging van het moment betreft het in goede banen leiden van jongeren die op de route van school naar werk op problemen stuiten. Leerwerkbedrijven Kennemerland, ofwel 'Perspectief', gaat met deze jongeren aan de slag en geeft drop-outs een laatste kans. Door de voorgenomen decentralisaties in het sociale domein veranderen echter financieringsstromen, zodat Perspectief genoodzaakt is zijn positionering te herzien.

... geen risicojongere tussen wal en schip
Een deel van de jongeren waar Perspectief mee werkt, is drop-out uit school en komt in het vizier van RMC en School Maatschappelijk Werk. Het 'schakelloket' bepaalt een passende leer-werkroute. Andere jongeren werden toegeleid via Bureau Jeugdzorg. Na overgang van jeugdzorg naar het lokale bestuur moeten gemeenten regie voeren. Het position paper formuleert de voorwaarden voor continuering van de activiteiten van Perspectief, zodat het werken met risicojongeren ook na de decentralisaties in het sociale domein kan worden voortgezet.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Perspectief, dat werkt! Aan het werk met risicojongeren, nu en straks", 6 december 2013. Auteur: Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen