Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Terugkijken op de triple helix-samenwerking in de afgelopen jaren...
De gemeente Den Haag zet de komende jaren in op twee sectoren die nieuwe impulsen kunnen genereren voor de lokale economie. Het gaat om het veiligheidscluster rondom de vele in Den Haag gevestigde nationale en internationale organisaties op dit gebied en om toerisme. BEA heeft de gemeente ondersteund bij het uitwerken van economisch belang en potentie van deze 'Kanskaart Toerisme'. 

...  en opzet effectoptimalistaieplan
De uitwerking van de Kanskaart Toerisme gaat verder dan het extrapoleren van bezoekersaantallen en daarvan te verwachten bestedingen. Ook de relatie met ruimtelijke investeringen is gelegd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie met ondernemerschap, de arbeidsmarkt en draagvlak voor voorzieningen. De analyses monden uit in een effectoptimalisatieplan waarmee gemeente en partners de potentie van toerisme kunnen benutten. 

Onderzoek
Titel: "Kanskaart toerisme Den Haag: economisch belang, toekomstpotentie & optimalisatieplan, Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Jaap Broer (Decisio). Datum: 11 september 2013.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen