Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Combineren beschut werken en dagbesteding…

Leer-werkbedrijf Amfors en zorginstelling Amerpoort werken samen bij het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding. In opdracht van Amfors heeft BEA bezien op basis van welke verdienmodellen de beschutte werkzaamheden van de sociale werkvoorziening gecombineerd kunnen worden met arbeidsmatige dagbesteding. Aanleiding is dat de kenmerken van AWBZ-geïndiceerden voor dagbesteding en SW-medewerkers deels overlappen. Door decentralisatie van delen van de AWBZ zijn bovendien de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor beide doelgroepen.

… o.b.v. synergie, schaal en specialisatie
De businesscase voor samenwerking geeft aan dat de schaal van werken en specialisatie sleutels zijn voor succes. Alleen dan kan aanwezige synergie voldoende worden benut, zodanig ook dat de samenwerking voor zowel Amfors als Amerpoort en de afnemende gemeenten meerwaarde heeft.

Onderzoeksgegevens
Titel: “Businesscase arbeidsmatige dagbesteding: samenwerken o.b.v. synergie, schaal en specialisatie”, mei 2014. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen