Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Analyse potentiële doelgroep en huidig aanbod...
De gemeente Harlingen kent een relatief grote groep inwoners die niet participeert. Zij hebben geen werk, zijn niet actief als vrijwilliger en hebben vaak allerlei sociale problemen. De gemeente Harlingen liet RadarAdvies onderzoeken of er een reële behoefte was aan een brede dagbestedingsvoorziening om deze mensen te mobiliseren. De in samenwerking met BEA door RadarAdvies uitgevoerde haalbaarheidstoets bevatte ook een analyse van het al aanwezige aanbod voor deze doelgroep. 

... basis voor beoordeling haalbaarheid voorziening
De haalbaarheidstoets was toegespitst op het potentiële gebruik van het C-gebouw van de RSG Simon Vestdijk voor deze dagbestedingsvoorziening. De geschiktheid van dit gebouw is voorzien van een eerste beoordeling op basis van functionaliteit, fysieke en bouwkundige staat en te verwachten investeringen en structurele lasten. In een tweede fase is onderzocht welke organisatievorm passend kan zijn, mede op basis van een sessie met alle beoogde stakeholders. 

Onderzoeksgegevens
"Onderzoeksrapport Harlingen fase 1: haalbaarheid en vorm van brede dagbestedingsvoorziening". Auteurs: Herbert ter Beek en Caroline Lindner (RadarAdvies). Datum: 4 november 2015. Het eindrapport over fase 1 is openbaar.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen