Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Potentie van schaalvergroting...
De regio West-Brabant is een regio met grote economische potentie. Door de ligging in het hart van de Rijn-Schelde-delta en tussen Rotterdam en Antwerpen is de logistiek kansrijk. Daarnaast wordt ingezet op onderhoud en 'groene chemie' met de bedrijvenclusters Word Class Maintenance en Biobased Economy. De regio werkt intensief samen. De regionale uitvoeringsorganisatie REWIN vervult hierbij al 25 jaar een belangrijke rol. Mede door het wegvallen van de Pieken in de Delta-gelden is de vraag welke taken REWIN de komende jaren wil en kan oppakken en hoe de samenwerking tussen de drie O's moet worden georganiseerd. 

... en vertalen naar businessplan
Decisio is door REWIN gevraagd de noodzakelijke strategische heroriëntatie te begeleiden en werkt hiervoor samen met BEA. De uit te zetten koers moet worden vertaald naar een concreet businessplan, waarin de governance een belangrijk aandachtspunt is. Hoe geven we de betrokkenheid van de gemeenten vorm en hoe haken we bedrijfsleven en onderwijs nog beter aan?

Onderzoeksgegevens
Werktitel "Strategische heroriëntatie REWIN". Auteurs: Jaap Broer (Decisio) en Herbert ter Beek (BEA). Begin 2012.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen