Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Human Capital Agenda 'Flowers'...
De Amsterdam Economic Board heeft besloten voor de belangrijkste economische clusters een Human Capital Agenda (HCA) op te stellen voor de periode 2013-2016. In december 2012 is de HCA voor het cluster Flowers vastgesteld. De HCA voorziet in een analyse van het economisch en werkgelegenheidsbelang van het cluster en in een confrontatie van de vraag naar arbeid en het verwachte aanbod in de komende jaren. De analyse mondt uit in gerichte acties van de sector. 

... economische bouwstenen
BEA heeft bureau denkwerken ondersteund bij het opstellen van de HCA door middel van het uitwerken van economische bouwstenen. Het betreft een bottom up-inventarisatie van banen bij teeltbedrijven en veiling, de groothandel en de afzetkanalen en bij toeleveranciers.

Onderzoeksgegevens
"Topsector (glas)tuinbouw & uitgangsmaterialen". Auteur: Herbert ter Beek (BEA), 29 november 2012, vertrouwelijk. De vastgestelde HCA met daarin een samenvatting van de economische bouwstenen vindt u hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen