Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Impact regionale actieplannen
Om te voorkomen dat de jeugdwerkloosheid als gevolg van de economische crisis naar historische hoogten stijgt en er "een generatie verloren gaat", zijn in alle regio's actieplannen jeugdwerkloosheid opgesteld. BEA heeft in de regio's Groot-Amsterdam, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in beeld gebracht wat is gedaan en wat het heeft opgeleverd.

Wat werkt en waarom?
Om de impact van de actieplannen goed in beeld te krijgen, is het wenselijk te weten wat de jongeren precies doen (leren, werken of iets anders) en hoe de gekozen instrumenten hier invloed op hebben. Het onderzoek benoemt de 'werkzame ingrediënten' van een effectieve aanpak en bevat concrete aanbevelingen voor meer inzicht in de problematiek en meer regie op de vereiste samenwerking tussen alle betrokken actoren. Positieve prikkels zijn essentieel, voor zowel jongeren als betrokken instanties. Onder meer in het onderwijs is de financieringssystematiek zodanig dat deze prikkels onvoldoende aanwezig zijn.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Aanpak jeugdwerkloosheid in drie regio's: naar meer inzicht, overzicht & resultaatgerichtheid", 2011. Auteur: Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen