Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toets op effectiviteit en efficiëntie
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (NOM, Oost NV, BOM en LIOF) vormen voor rijk en provincies belangrijke instrumenten van het regionale ontwikkelings- en innovatiebeleid. Zij vervullen een belangrijke rol bij het in deze regio's stimuleren van de 'pieken in de delta'. De evaluatie toetst of de overeengekomen doelen gerealiseerd zijn en of dit toe te rekenen is aan de inzet van de ROM's. Ook is onderzocht of de resultaten in een goede verhouding staan tot de ingezette middelen.

Beoordeling door bedrijven en gemeenten
Voor de evaluatie is een groot aantal gesprekken gevoerd en een uitgebreide enquête uitgezet onder de doelgroep van innovatieve bedrijven. Een en ander geeft een uitgebreid beeld van hoe de inspanningen van de ROM's worden gewaardeerd op de respectievelijke werkvelden van Onderzoek & Ontwikkeling, Participatie, Investeringsbevordering en Bedrijfsomgevingsbeleid.

Onderzoeksgegevens
"Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen: effectiviteit & efficiëntie". Auteurs: Herbert ter Beek, Jaap Broer, Dorien Blikman, Piet Hein de Porto, Gerwin van der Meulen, Kees van Ommeren (Decisio). Datum: juli 2010. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen