Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Langs vijf actielijnen naar een nieuw UW...
Voortbouwend op door het College van B&W vastgestelde uitgangspunten voor uitvoering van de Participatiewet, heeft UW een ondernemingsplan opgesteld voor de periode 2018-2022. UW werkt toe naar een compacte en 'lenige' organisatie, gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde en die doelmatig werkt. In het plan is verwerkt hoe UW om wil gaan met de sterke krimp van het opdrachtenvolume van de gemeente Utrecht op het terrein van re-integratie. Het plan omvat vijf actielijnen: (1) werken aan excellente uitvoering van taken, (2) managen van krimp én groei, (3) waarborgen passend werk voor SW-ers, (4) spreiden van bedrijfsvoeringsrisico's en (5) verbeteren van aansturing en verantwoording.

... onderbouwde keuzes
De actielijnen sluiten aan bij uitgevoerde SWOT-analyses voor uitvoering van Wsw-taken en re-integratietaken. Op hoofdlijnen zijn de kosten en opbrengsten van het plan in beeld gebracht.

Onderzoeksgegevens
“Ondernemingsplan UW 2018-2022, incusief organiseren doen we samen!". Auteurs: directie en MT van UW i.s.m. Herbert ter Beek. Datum: 25 oktober 2017. Zie hier voor ondernemingsplan.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen