Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toets op markt, exploitatie en publieke belangen
De analyse van toekomstscenario's voor het afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo spitst zich toe op de vraag: kunnen we dit bedrijf verkopen of niet? Om tot een goede beantwoording te komen, is de marktpositie en exploitatie van het bedrijf nu en in de komende jaren onderzocht. De toenemende dynamiek en concurrentie op de afvalmarkt zijn in kaart gebracht en in het verlengde daarvan ook de financiële risico's van het aanhouden van het belang in Twence door de Twentse gemeenten. 

Ook bij behoud van aandelen veranderingen wenselijk
Indien de gemeenten in meerderheid kiezen voor behoud van het eigendom, dan is raadzaam om te kiezen voor een actievere aandeelhoudersrol. Bij een maatschappelijke onderneming horen betrokken aandeelhouders die duidelijke doelen stellen en het bedrijf hier aan houden. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Het belang van aandeelhouderschap: second opinion besluitvorming belang Regio Twente in Twence BV", september 2004. Auteurs: Wim Schotman, Martijn-Gijs van den Broek e.a. (Ernst & Young) en Herbert ter Beek en Paul Wit (Regioplan).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen