Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Eerste PPS in voortgezet onderwijs
Het project Montaigne 2005 is het eerste pilot-project in Nederland in het voortgezet onderwijs dat op basis van publiek-private samenwerking (PPS) is gerealiseerd. In de gekozen vorm, namelijk die van een Design-Build-Finance-Maintain-contract (DBFM) wordt bij ontwerp van de school rekening gehouden met het later vereiste onderhoud. Deze life-cycle-benadering wordt niet gestimuleerd door de huidige bekostigingssystematiek in het onderwijs. 

Meerwaarde zowel kwalitatief als financieel
De aanbesteding had niet alleen betrekking op de bouw van de school, maar ook op het facility management, het onderhoud en het waarborgen van adequate onderwijshuisvesting. Daardoor zijn soms creatieve en hoogwaardige oplossingen gekozen voor onderwijskundige vragen. Het kwaliteitsniveau is verder voor 30 jaar vastgelegd en gewaarborgd, zodat het management van de school zich hier niet mee bezig hoeft te houden. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Evaluatie Montaigne 2005: financiële en kwalitatieve meerwaarde en leereffecten", februari 2006. Auteurs: Herbert ter Beek (Regioplan) en Daan van der Heijden (Ernst & Young). Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen