Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Wat is het bouwclaimmodel...
De gemeente Deventer voert al jaren een actief grondbeleid. Om daar gestalte aan te geven pleegt de gemeente strategische en anticiperende grondaankopen, kan zij een voorkeursrecht vestigen en het zogenoemde bouwclaimmodel toepassen. In het bouwclaimmodel levert een private partij, meestal een projectontwikkelaar, zijn grond in bij de gemeente, maar behoudt hij het recht om een afgesproken aantal woningen te bouwen. 

... en hoe passen we het verantwoord toe?
Voor de gemeente heeft dit het voordeel dat zij regie kan voeren over locatieontwikkeling en dat zij de verworven grond efficiënt kan ontwikkelen. Omdat zowel de ruimtelijke als de financiële belangen groot zijn, is het zaak kritisch te kijken naar de procedures rondom dergelijke overeenkomsten tussen gemeenten en bedrijven. In Deventer bleek de praktijk goed aan te sluiten bij de eisen die je daar aan mag stellen. Het onderzoek is gebaseerd op uitgebreide casestudies. Onderzocht zijn de Vijfhoek, de Grachtengordel en het Bedrijvenpark A1. 

Onderzoeksgegevens
"Stedelijke ontwikkeling verantwoord geregisseerd: onderzoek naar toepassing van bouwclaims en overige afspraken in Deventer". Auteurs: Herbert ter Beek en Marco Mosselman (Regioplan), april 2006. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen