Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Meerwaarde en effectiviteit van kansenzone...
De wijk Poelenburg in Zaanstad is een kleine wijk met relatief veel flats en sociale huur, procentueel veel allochtonen en gemiddeld lagere inkomens. De ondernemers die geen winkelier zijn werken doorgaans vanuit huis in sectoren als schoonmaak, bouw of persoonlijke dienstverlening. Zowel de gemeente als partners als de corporaties investeren veel tijd en geld in het opknappen van de wijk. Veel investeringen richten zich op sociale of ruimtelijke aspecten. Een kansenzone kan de benadering meer in balans brengen met aandacht voor ondernemerschap.

... afhankelijk van omstandigheden en instrumentatie
De invulling van een eventuele kansenzone moet additioneel zijn ten opzichte van al lopende initiatieven en inspelen op de specifieke kansen en knelpunten van de wijk. Het is dan van groot belang dat er buiten het nieuwe winkelcentrum nieuwe ruimte komt voor ondernemerschap. Daarnaast kan een investeringspremieregeling werken, vooral nadat nieuwe ruimte beschikbaar is.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Kansenzone Poelenburg: vormgeving, instrumentatie & haalbaarheid", 20 september 2010. Auteurs: Herbert ter Beek en Dorien Blikman (Decisio).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen