Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Gemeenten met instellingen hebben fors nadeel...
De gemeente Gennep telt veel inwoners met een verstandelijke beperking. De positie als instellingsgemeente leidt bij de herijking van het gemeentefonds tot een fors nadeel. Van alle gemeenten met een fors nadeel bij de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds hebben vrijwel alle gemeenten instellingen binnen de gemeentegrenzen (nu of in het verleden). Het betreft naast Gennep gemeenten als Zoeterwoude, Sliedrecht, Beemster, Pijnacker-Nootdorp, Baarn en Ermelo. Het schrappen van verdeelmaatstaven gericht op gezondheid, arbeidsongeschiktheid en aantal Wsw-ers betekent dat een zwakke bevolkingsopbouw in het nieuwe verdeelmodel te weinig wordt gehonoreerd.. 

... direct gevolg van negeren relevante kostendrijvers
De impact van de zwakke bevolkingsopbouw wordt in het voorgestelde verdeelmodel voor het sociaal domein niet gehonoreerd. Het verdeelmodel voor het cluster Wmo bevat geen maatstaven die de gezondheidssituatie van inwoners van een gemeente weerspiegelen of de mate van arbeidsongeschiktheid.. 

Onderzoeksgegevens
"Zoeken naar de juiste instellingen: herijking gemeentefonds vanuit perspectief van gemeenten met instellingen en een zwakke bevolkingsopbouw". Auteurs: Herbert ter Beek en Michiel Langman (Impuls Economen), 6 november 2021. Voor rapport zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen