Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inventarisatie mate van doelrealisatie...
De gemeente Apeldoorn heeft als ambitie een ondernemersvriendelijke stad zijn. Daar hoort bij dat de gemeente aan bedrijven een 'goede' dienstverlening biedt. In opdracht van de Rekenkamercommissie Apeldoorn onderzocht BEA hoe de dienstverlening aan bedrijven is georganiseerd, hoe de gemeente scoort vergeleken met een aantal referentie- gemeenten en hoe vestigende en vertrekkende ondernemers oordelen over dienstverlening en ondernemingsklimaat. Een specifiek aandachtspunt betreft de rol en meerwaarde van de relatiemanagers.

... en bijdrage van BRU nu en straks
Als onderdeel van het onderzoek heeft BEA een survey uitgezet onder een selectie van recente vestigers en vertrekkers en telefonische interviews afgenomen. De vergelijking met andere gemeenten vond plaats op basis. van recente landelijke en regionale onderzoeken. Referentiesteden waren Zwolle, Arnhem, Ede, Almere en Leeuwarden.

Onderzoeksgegevens
"Tot uw dienst! Onderzoek gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven". Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Het rapport is te vinden op deze site van de RKC Den Helder.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen