Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Versterken topclusters en verbinden met maatschappelijke opgaven....
De uitdaging voor de BOM is om op ondernemende wijze bij te dragen aan het concurrentievermogen van Brabant, door de inzet op de economische topclusters, het stimuleren van cross-overs tussen deze clusters en het verbinden van deze clusters met voor de provincie belangrijke maatschappelijke opgaven. De BOM werkt aan deze uitdaging met vier businessunits: Business Development, Capital, Foreign Investments en Bedrijfslocaties. BEA heeft bijgedragen aan de door Decisio Economisch Onderzoek uitgevoerde Midterm (p)review van het beleidsplan 2013-2016 van de BOM.

... evaluatie van governance: aansturing & verantwoording
De MTR 2013-2016 schetst een beeld van de effectiviteit en doelmatigheid van de BOM en haar businessunits. Een specifiek aandachtspunt betrof de verantwoording van de BOM aan haar aandeelhouders, opdrachtgevers en de wijze waarop de BOM wordt aangestuurd.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Midterm (p)review meerjarenplan 2013-2016 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)", juni 2015. Auteurs: Jaap Broer, John Pertijs en Daan van Gent (Decisio) en Herbert ter Beek (BEA). De MTR is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen