Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Nieuw verdeelmodel te weinig kostengerelateerd...
In opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Meierijstad, Waddinxveen en Zuidplas heeft BEA een vervolgonderzoek uitgevoerd op de in september 2020 opgestelde second opinion op het door het ministerie van BZK gepresenteerde voorstel voor een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein. Startpunt is mede het kritische tussenbericht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van maart 2021. De Raad stelt daarin vragen over de uitlegbaarheid van het verdeelmodel voor het sociaal domein en de mate waarin daarin de voor gemeenten noodzakelijke kosten voldoende doorklinken. De verdeeleffecten in het sociaal domein worden als contra-intuïtief gezien. 

... aanbevelingen voor een beter uitlegbaar verdeelmodel
Het vervolgonderzoek bevat een uitgebreide inventarisatie en waardering van de kostendrijvers in het sociaal domein, als basis voor de in het verdeelmodel op te nemen verdeelmaatstaven. Het onderzoek resulteert in concrete voorstellen voor een beter uitlegbaar en meer kostengeoriënteerd verdeelmodel.. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Ieder zijn deel: vervolg second opinion nieuw verdeelmodel voor het Sociaal Domein", 1 oktober 2021. Auteurs: Herbert ter Beek en Michiel Langman (Impuls Economen). Zie hier voor het rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen