Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toekomstopties toetsen aan beleidskader gemeente...
Wat zijn de voor- en nadelen van een mogelijke interne of externe verzelfstandiging van het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)? Het gehanteerde perspectief bij het beantwoorden van deze vraag was zowel die van de gemeente Amsterdam als die van het bedrijf IBA. Belangrijke afwegingscriteria betroffen de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke aspecten, het aantal arbeidsplaatsen en een eventueel op te stellen sociaal plan. Naast deze personele en organisatorische aspecten is ook de marktpositie van IBA belangrijk. Is het bedrijf in staat om buiten de gemeente voldoende werk te genereren? 

... en kiezen met behulp van afwegingsschema
Het uiteindelijke advies is gebaseerd op de score van de twee toekomstscenario's op een twaalftal criteria. Daarnaast is een afwegingsmodel gehanteerd in de vorm van een beslisboom, waarbij op basis van een beperkt aantal kernvragen gestructureerd naar het meest gepaste toekomstscenario wordt toegeleid. 

Onderzoeksgegevens
"Ingenieursbureau Amsterdam: intern of extern verzelfstandigen?". Auteurs: Herbert ter Beek, Wim Schotman, André Postema en Martien Hols (Cap Gemini Ernst & Young) i.s.m. Röselaers Management Consultants, juli 2001.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen