Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Andere partners zijn LangmanEconomen, een bureau gespecialiseerd in mededinging, regulering en toezicht, en Doorakkers Advies op het gebied van ruimtelijk en lokaal economisch beleid.

Andere partners zijn LangmanEconomen, een bureau gespecialiseerd in mededinging, regulering en toezicht, en Doorakkers Advies op het gebied van ruimtelijk en lokaal economisch beleid.

BEA werkt samen met Significant APE op het gebied van sociale werkvoorziening en Participatiewet. Tot slot is BEA aangehaakt bij het RadarAdvies-netwerk in het sociale domein.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen