Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Veel complexe multiproblematiek bij Roma...
Er is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de integrale aanpak van complexe multiprobleemgezinnen, waarbij die in een aantal gemeenten toegespitst is op huishoudens met een Roma- of Sinti-achtergrond. Voor een deel van deze huishoudens geldt dat kinderen vroeg afhaken in het onderwijs, meisjes worden uitgehuwelijkt en er in het huishouden sprake is van werkloosheid en criminaliteit.

...in beeld brengen of integrale aanpak werkt
Het programma "landelijke aanpak uitbuiting Roma-kinderen" vormde in 2011 de start van een integrale aanpak van de complexe multiproblematiek. Door gebundelde inzet van gemeentelijke afdelingen, GGD, Openbaar Ministerie en politie, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming is onder andere bereikt dat jongeren langer onderwijs volgen. In 2014 heeft Policy Productions een MKBA uitgevoerd voor deze aanpak. In 2016 heeft BEA geparticipeerd in een actualisatie van een eerdere MKBA uit 2014.

Onderzoeksgegevens
"Actualisatie kengetallen MKBA-studie integrale CMPG-aanpak". Auteurs: Yolanda Hoogtanders (Policy Productions) en Herbert ter Beek. Datum: 28 november 2016. Het rapport is vertrouwelijk. De handleiding voor de MKBA is openbaar.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen