Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Publieke belangen, marktpositie...
De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog stonden als aandeelhouders van Kabel Noord voor een strategische beslissing: verkopen wij dit bedrijf of blijven wij als aandeelhouder eigenaar? De beslissing is uiteindelijk mede gebaseerd op een analyse van de publieke belangen en hoe deze gewaarborgd kunnen worden. Daarnaast is de marktpositie van Kabel Noord in beeld gebracht en zijn de risico's benoemd voor de gemeenten als aandeelhouder.

... financiën en waardering
Daarnaast is een schatting gemaakt van de financiële waarde van Kabel Noord, met als basis enerzijds een inventarisatie van recente transacties op de kabelmarkt en anderzijds de huidige en in de toekomst mogelijke verdienpotentie van het bedrijf. Meer omzet halen uit één aansluiting d.m.v. 'triple play' draagt bij aan de waarde van Kabel Noord, de steeds sterkere concurrentie vermindert deze.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Strategische toekomstopties Kabel Noord: de publieke belangen gewaarborgd", 23 oktober 2009. Auteurs: Herbert ter Beek, Niels Hoefsloot en John Pertijs (Decisio).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen