Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Wat zijn gevolgen van de Participatiewet…
In opdracht van de gemeente Leiden heeft RadarAdvies medio 2014 een analyse opgeleverd van de mogelijke gevolgen van de Participatiewet voor de gemeente Leiden, het sociale werkvoorzieningsbedrijf DZB en de verschillende doelgroepen van deze wet. De analyse bevat een aantal scenario's, die zijn uitgewerkt op drie aspecten: organisatorische gevolgen, financiële consequenties en effecten op de uitkeringslast voor de gemeente. Specifieke aandachtspunten betroffen de garantiebanen en combinatiemogelijkheden van beschut werk met arbeidsmatige dagbesteding.

… en hoe maken we met elkaar de beste keuzes?
Om optimaal inzicht te genereren in de 'beste' keuzes, zijn sterk uiteenlopende scenario's uitgewerkt. Scenario's variëren van focus op beheersing van kosten tot inzet op een inclusieve arbeidsmarkt met ondersteuning van alle mensen met een beperking.

Onderzoeksgegevens
Titel: “Afwegingskader Participatiewet: doorrekening en toetsing”, 11 juli 2014. Auteurs: Anton Revenboer (RadarAdvies), Herbert ter Beek (BEA) en Rafiq Friperson (APE). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen