Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Van vergunningen voor onbepaalde naar bepaalde tijd...
De gemeente Apeldoorn stelt zich op het standpunt dat de gedoogverklaringen voor het exploiteren van een coffeeshop te zien zijn als een schaars recht. Dit betekent dat nieuwkomers ook kansen geboden moeten worden op toetreding, waardoor het huidige stelsel van vergunningen voor onbepaalde tijd vervangen moet worden door een stelsel van vergunningen voor bepaalde tijd. BEA heeft onderzoek gedaan naar een redelijke overgangstermijn en de vraag wat een werkbare duur is van de nieuwe vergunningen voor bepaalde termijn.

... inzicht in terugverdientijden
Een belangrijke overweging bij het bepalen van de overgangstermijn en de duur van nieuwe vergunningen betreft de terugverdientijd op gepleegde respectievelijk te plegen investeringen in vaste activa. Dit vanuit het gezichtspunt dat het redelijk is dat de coffeeshophouders de door hun gepleegde investeringen in vaste activa moeten kunnen terugverdienen. Daarnaast moet bij het bepalen van een redelijke overgangstermijn en duur van nieuwe vergunningen rekening worden gehouden met het opbouwen van een klantenkring en een leveranciersnetwerk en investeringen in personeel.

Onderzoeksgegevens
Onderzoeksteam Herbert ter Beek en Michiel Langman (Impuls Economen). Nog te publiceren.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen