Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inzicht in resultaten van gekozen aanpak...

Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in het effect van de door de gemeente gepleegde inspanningen om de jeugdwerkloosheid te beperken. Dit is niet eenvoudig omdat de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid niet alleen afhangt van de gekozen aanpak maar ook van de conjunctuur en van specifieke lokale omstandigheden. BEA heeft nauwgezet in beeld gebracht hoe het beschikbare budget is ingezet en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Daarnaast is de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid afgezet tegen een vijftal min of meer vergelijkbare gemeenten.

... steeds meer jongeren in beeld
De formele jeugdwerkloosheid onderschat het aantal niet actieve jongeren. BEA heeft gedetailleerd in beeld gebracht welke jongeren geen werk hebben, geen opleiding volgen en ook niet actief werk zoeken. Een deel daarvan is wel bekend bij de jongerencoach. Jongerencoach en integraal jongerenteam blijken een succesfactor in de gekozen aanpak.

Onderzoeksgegevens
"Jongeren in beeld: organisatie en resultaten van aanpak jeugdwerkloosheid", 30 november 2016. Auteurs: Herbert ter Beek en Michiel Langman (LangmanEconomen).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen