Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Economische impact tracékeuze belichten...
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft BEA tracévarianten voor een tramverbinding van de locatie Scheveningen Haven/Norfolkterrein naar CS of Hollands Spoor of allebei onderzocht op hun economische impact. Daarbij is gefocust op de belangrijkste locaties op het terrein van werken, winkelen, wonen, toerisme en recreatie voor zover deze worden geraakt door de te maken tracékeuze. Het gaat daarbij niet alleen om de te ontsluiten Norfolk-locatie maar ook om de Internationale Zone, Scheveningen Bad en een aantal woonwijken tussen Scheveningen en het centrum van Den Haag.

... omleggen lijn 17 en op termijn nieuwe lijn 16 perspectiefrijk
Het onderzoek onderbouwt dat het doortrekken van tramlijn 17 van Statenkwartier naar Norfolk voor veel potentiële gebruikers aantrekkelijk is.  Op termijn kan een nieuwe tramlijn 16 nodig zijn, als de Norfolklocatie zich verder ontwikkelt.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Tracékeuze tramlijn Norfolk economisch bekeken: verkenning economische impact tracékeuze tramlijn naar Scheveningen Haven/Norfolkterrein", 8 februari 2016. Auteurs: Herbert ter Beek i.s.m. Jaap Broer en Menno de Pater van Decisio. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in bijlage D van een integraal adviesrapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen