Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toekomstbestendige toekomstscenario's
In tijden van onzekerheid is het zaak te investeren in doordachte toekomstscenario's. Zoals alle SW-bedrijven, moet ook Amfors Groep een antwoord formuleren op de lagere rijkssubsidie per SE en de veranderingen door de Wet werken naar vermogen.

Toets op marktsegmenten, organisatie & aanpak
Ernst & Young is door Amfors gevraagd door haar opgestelde scenario's te voorzien van een kritische toets. Daarbij is met name gekeken naar de marktsegmenten die Amfors bedient, zowel  beleidsmatig als financieel. De analyses zijn uitgesplitst naar soorten activiteiten (productie, facilitair, werkbedrijf of dagbesteding) en naar de mate waarin zij binnen het eigen bedrijf plaatsvinden of op locatie en/of in detachering bij derden. Als onderdeel van de second opinion is verder gekeken naar de organisatie en mogelijke efficiencyverbeteringen, naar de werkgeversbenadering en de commerciële slagkracht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een multidisciplinair team van Ernst & Young en BEA.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Maatregelen voor de toekomst van Amfors: een second opinion", 2012. Auteurs: Joost Clarenbeek (Ernst & Young) en Herbert ter Beek (BEA). Zie pdf voor rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen