Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toegevoegde waarde in beeld...
MarketingOost helpt overheden en ondernemers in Overijssel om de vrijetijdseconomie te ontwikkelen. Behalve op branding van de provincie en de ‘merken' daarbinnen, wordt ingezet op SMART-data, gebieds- en aanbodontwikkeling. BEA onderzocht de toegevoegde waarde van MarketingOost voor haar stakeholders en hoe deze in de komende jaren verder vergroot kan worden. 

... en waardering rol nu en in de toekomst
De kracht van MarketingOost is de combinatie van (1) kennis, (2) uitvoeringskracht, (3) verbinden van stakeholders rondom gezamenlijke ambities. De regionale stakeholders hechten aan destinatiemarketing en -ontwikkeling en SMART-data. MarketingOost wordt minder (h)erkend op ruimtelijke gebiedsontwikkeling en stakeholders zijn terughoudend met een commercieel profiel c.q. dienstverlening door MarketingOost aan individuele ondernemers. De provincie ziet voor MarketingOost een rol bij de ‘grote opgaven' op het terrein van klimaat, energietransitie en stikstof. Bij de regionale stakeholders is hiervoor weinig draagvlak.. 

Onderzoeksgegevens
"MarketingOost op waarde geschat: de toegevoegde waarde en rol van MarketingOost, nu en in de komende jaren". Auteurs: Herbert ter Beek en Carolien Nederlof (Leisure Link), juni 2022. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen