Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Huidige prognoses zijn beleidsarm...
In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam heeft BEA onderzoek gedaan naar mogelijkheden om prognoses van leerlingaantallen VO 'beleidsrijker' te maken. Belangrijke conclusie is dat huidige prognosemodellen niet gebaseerd zijn op de vraag naar onderwijs maar op in het verleden gerealiseerde plaatsingen. Ook de voor Amsterdam belangrijke veranderingen in binnenlandse migratietrends vormen geen onderdeel van de prognosemodellen.

... verrijkingskansen zijn zeker aanwezig
Door BEA in samenwerking met DMO en Dienst O+S geïnventariseerdekansen om prognoses beleidsrijker te maken, richten zich zowel op de langere als op de korte termijn en zijn gericht op verbeteringen binnen de gehanteerde modellen en op specifieke toevoegingen. Beter inzicht in voorkeuren van leerlingen en ouders is essentieel, door registratie van aanmeldingen en bevragen van acceptabele alternatieven.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Leerlingaantal VO, beleidsrijke prognoses: huidige praktijk en verbetermogelijkheden", september 2013. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Michiel Langman (LangmanEconomen). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen