Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

De Wsw sluit, maar de Participatiewet biedt nieuwe kansen...
Met de sluiting van de toegang tot de sociale werkvoorziening, zijn mensen met een arbeidsbeperking aangewezen op de Participatiewet. Belangrijke instrumenten in deze nieuwe wet zijn de voorziening beschut werk en de inzet van loonkostensubsidie. De financiële consequenties van het creëren van beschutte werkplekken voor zowel gemeenten als mogelijke werkgevers kunnen groot zijn.

... financiële en maatschappelijke businesscase nodig
BEA heeft in nauwe samenwerking met de gemeenten in de regio, de SW-bedrijven Ergon, WSD en WVK en het UWV financiële scenario's uitgewerkt voor de voorziening nieuw beschut. Daarbij zijn de actuele kostenniveaus van de SW-bedrijven betrokken en de mogelijkheid om door combinatie met dagbesteding de kosten van beschut werk te drukken. Daarnaast zijn businesscases uitgewerkt voor de doelgroep 'nieuw regulier', die niet is aangewezen op een beschutte werkplek maar die wel een zodanige arbeidsbeperking heeft dat zij vóór 2015 in aanmerking zouden komen voor de Wsw.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Aan het werk met de Participatiewet: beschut werk, dagbesteding en loonkostensubsidie", maart 2015. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Zie rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen