Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Grote ambities...
In de afgelopen tien jaar heeft de gemeente Utrecht speciale aandacht besteed aan de stimulering van bedrijvigheid in en om de Kanaalstraat in de wijk Lombok en de Amsterdamsestraatweg. Het doel van de daaruit voortvloeiende initiatieven was niet alleen om de wijkeconomie en het lokale ondernemerschap te stimuleren, maar ook om in bredere zin bij te dragen aan een leefbare en aantrekkelijke wijk met een goed voorzieningenniveau.

... en deels bemoedigende resultaten
De basis voor de evaluatie van de beleidsinzet is de feitelijke ontwikkeling van de straten en wijken geweest op een vijftiental concrete ijkpunten op het gebied van winkelaanbod, vraagontwikkeling, ruimte en leefbaarheid, veiligheid en samenwerking van ondernemers onderling en met de overheid. Onder meer de zogenoemde integrale bestuurlijke aanpak (strikte handhaving op meerdere fronten) werpt vruchten af. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Evaluatie tien jaar economisch beleid: Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat", 12 augustus 2008. Auteurs: Herbert ter Beek, Martine de Groen en Paul Wit (Regioplan).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen