Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Ondersteunen ambtelijke werkgroep 'Transparantie & Verantwoording'...
Een belangrijk aandachtspunt in de 'Roadmap 2015', het implementatieplan 2012-2015 van Amfors, betrof de verbetering van de verantwoording van dit SW-bedrijf aan de aandeelhoudende gemeenten. BEA heeft in opdracht van de directie van Amfors een werkgroep ondersteund bij deze verbeterslag. Concreet is onder meer een kwartaalbericht ontworpen, waarmee de voortgang bij de uitvoering van de Roadmap 2015 voor bestuurders, raadsleden en overige stakeholders inzichtelijk kan worden gemaakt. 

... en ontwerpen van een voortgangsmonitor i.c. Kwartaalbericht
Het kwartaalbericht presenteert het niet beïnvloedbare subsidieresultaat en het wel beïnvloedbare operationeel resultaat. Vervolgens worden de sleutelvariabelen voor de ontwikkeling van het operationeel resultaat toegelicht: netto omzet en kosten, productiviteit, verzuim, interne doorstroom en ontwikkeling van detachering.

Onderzoeksgegevens
De ondersteuning heeft geresulteerd in een format voor een per kwartaal uit te geven verantwoordingsdocument. Voor een voorbeeld, zie het kwartaalbericht van april t/m augustus 2013.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen