Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Verkoopgaranties voor nieuwbouw en doorstroming...
Om de stagnerende woningbouw weer op gang te krijgen, hebben diverse gemeenten en de provincie Brabant garantieconstructies opgezet ten behoeve van eigenwoningbezitters die willen doorstromen naar een nieuwe koopwoning. In de meest voorkomende variant wordt aan deze doorstromers gegarandeerd dat zij hun te verlaten woning kunnen verkopen voor 90 procent van de vast te stellen taxatiewaarde. Een belangrijke belemmering voor doorstroming is daarmee verholpen.

... werking, effectiviteit & leereffecten
In opdracht van de directie Bouwen en Wonen van het ministerie van BZK inventariseerde BEA landelijk welke initiatieven zijn opgezet. De focus ligt op in beeld brengen wat werkt en zo ja, onder welke voorwaarden. Beschreven cases betreffen de gemeenten Eemsmond, Hardenberg, Gorinchem, Vlissingen, Horst aan de Maas en de provincie Brabant.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Garantieconstructies op de woningmarkt: huidige praktijk & succes- en faalfactoren", 26 juni 2014. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Michiel Langman (LangmanEconomen). Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen