Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Wat het rijk kan doen aan stagnerende woningbouw
De stagnatie op de woningmarkt is aanleiding voor een groot aantal adviezen en onderzoeken naar oorzaken en oplossingen. BEA heeft de bijna dertig publicaties hierover vanaf 2009, het moment dat de crisis echt voelbaar werd, samengevat en voorzien van een inventarisatie van de daarin opgenomen aanbevelingen. De focus lag daarbij op aanbevelingen voor het rijk. Het rapport vat samen welke aanbevelingen zijn opgepakt en welke niet en zo ja, waarom niet.

Inventariseren en analyseren door te categoriseren
Op basis van alle beschouwde adviezen en onderzoeken zijn de knelpunten op de woningmarkt beschreven en gerangschikt naar vraag- en aanbodzijde van de woningmarkt en naar de vraag of het structuur- of gedragsaspecten van deze markt betreft. Andere thema's zijn financieringsarrangementen en samenwerkingsvormen om de woningmarkt op gang te helpen, nieuwe verdienmodellen en mogelijkheden voor kostenbesparingen.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Stimuleren in tijden van stagnatie, wat het rijk kan doen aan stagnerende woningbouw", hoofd- en bijlagerapport, 3 april 2012. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen