Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Opheffing van GR een denkbaar toekomstscenario...
WMMN is een gemeenschappelijke regeling (GR), waarin 22 gemeenten in Midden-Nederland samenwerken. WMMN levert diensten op het gebied van welstand en monumentenzorg aan met name de aangesloten gemeenten. WMMN heeft te maken met een verminderd werkaanbod, deels door conjuncturele tegenwind, waardoor minder projecten gerealiseerd worden, en deels vanwege de trend naar ‘welstandsvrij' bouwen.

... zoeken naar opheffingsvariant met perspectief
Indien de GR wordt opgeheven, blijft het werkaanbod, hoewel geleidelijk in omvang afnemend, wel bestaan. Gemeenten staan voor de volgende keuze: pakken zij de taken van WMMN zelf op, gaan ze over tot uitbesteding aan particuliere bureaus of wordt WMMN samengevoegd met of overgedragen aan een partnerorganisatie zoals Landschap Erfgoed Utrecht of de RUD? Naast partnerkeuze en rechtsvormen, gaat het onderzoek ook in op eventuele aanpassingen aan de bekostiging van het welstandsadvies door afnemende gemeenten. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Beoordeling opheffing GR Welstand en Monumenten Midden-Nederland. quickscan", 26 februari 2013. Auteurs: Herbert ter Beek en Joost Clarenbeek (EY). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen